Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn bij Bouwbedrijf Peter Peters een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit doet Bouwbedrijf Peter Peters door innovatieve concepten als Nufuture Icon External Link, maar ook door de invoering van BIM bouwen binnen het bedrijf. Daarnaast is er een centraal MVO-beleid ontwikkeld. Lees meer over ons MVO-beleid op de Peters Groep website.

Evenwicht

Onderzoek heeft aangetoond dat van alle aardse grondstoffen in de wereld 50% in het bouwproces wordt verbruikt. Bovendien blijkt de gebouwde omgeving goed te zijn voor een derde van alle broeikasemissies en is bouwafval één van de grootste afvalstromen. Het is de hoogste tijd om slimmer en beter om te gaan met het evenwicht tussen People, Planet en Profit.

Innoveren

Als een derde van alle broeikasemissie uit het bouwproces voortkomt, hebben wij hier ook aandeel aan. Wij beseffen ons ook dat we hier zelf iets mee kunnen doen. We zijn daarom steeds actiever in het bedenken van werkmethodes en innovaties die vragen om minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen.

Samenwerken

Duurzame werkmethodieken zijn voortdurend in ontwikkeling. En daarom kunnen en doen we dit niet alleen. Voor de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen en producten werken we nauw samen met ontwerpers, adviseurs, leveranciers en onderaannemers. De les daarbij is dat er door wederzijdse investering in structurele samenwerking gezamenlijk betere resultaten worden verkregen.

Zorg

We maken ons niet alleen hard voor duurzame middelen. Ons eigen personeel en andere betrokken zijn net zo belangrijk. We informeren en instrueren ze over gevaren op de bouwplaats en voeren risicopreventies uit op kantoorwerkplekken. Ook hebben we met onze zorgverzekeraar afgesproken dat wanneer onze medewerkers klachten ervaren, zij binnen 24 uur gericht behandeld worden.

Fundeon

Bouwbedrijf Peter Peters staat erg hoog aangeschreven bij Fundeon. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat goede begeleiding bij ons hoog in het vaandel staat. Wij worden ook zo gewaardeerd omdat we vaak al in het beginstadium een baangarantie kunnen bieden.

Toekomst

We streven naar rendement, maar houden tegelijkertijd rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu. We hebben oog voor de menselijke aspecten binnen en buiten onze organisatie. Daarom stellen we in onze projecten de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en buurten centraal. Deze dragen immers ook bij aan een duurzame toekomst.

Betrokken

Door onze lokale sponsoractiviteiten zijn we maatschappelijk betrokken bij onze omgeving. Daarnaast zetten we ons actief in om in het hele land duurzame samenwerkingen aan te gaan met onze opdrachtgevers en partners. Zo participeren we ook in sectorbrede initiatieven om duurzaamheid in de hele bouwbranche te stimuleren.

Bewust

Kritisch bekeken is de integratie van duurzaamheid en betrokkenheid binnen onze organisatie en onze bouwlocaties aanwezig, maar nog voortdurend. We zijn echter op een aantal terreinen al goed bezig en raken elke dag meer bewust van hetgeen dat wij kunnen doen om ons steentje bij te dragen aan een gezonde, veilige en milieubewuste wereld.

Graydon

Bouwbedrijf-Peter-Peters-Graydon-financieelgezond Fotor

BIM

BIM

 

BREEAM

Breaam

Persoonlijk advies of meer informatie over onze aanpak? Bel ons; 0486 463788